I-CARE helm

"... en toen was het boem."

"... and then it was boom."

Collega Hennie van der Louw deelt zijn persoonlijke verhaal over de explosie en de impact van dit ongeval. Om van te leren...

Colleague Hennie van der Louw shares his personal story about the explosion and the impact of this accident. To learn from ...

Hoe pas ik de zeven waarden van I-CARE toe in de praktijk? Een aantal voorbeelden.

How do I apply the seven values of I-CARE in practice? Learn from the examples of colleagues...

Safety compass